สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 8 ครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมทบ สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 8 ครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมทบ สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ


          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 8 ครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมคบ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนแนวทางการทำสำนวนสอบสวนความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมคบ สนับสนุนหรือช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ

          ในหนังสือนี้ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน ฐานนความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขณะกระทำความผิด”11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 733 ครั้ง

Engine by shopup.com