สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 7 ครอบครองยาเสพติดให้โทษ เพื่อจำหน่ายและฟอกเงิน

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 7 ครอบครองยาเสพติดให้โทษ เพื่อจำหน่ายและฟอกเงิน


          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน ชุดที่ 5 ครอบครอบยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่ายและฟอกเงิน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนการทำสำนวนสอบสวนความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย และความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

ในหนังสือนี้ประกอบด้วย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน จำนวน 2 สำนวน ประกอบด้วย
     - สำนวนที่ 1 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ” เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมใช้อำนาจตามบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  - สำนวนที่ 2 ฐานความผิด “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” คดีมูลฐานจากสำนวนที่ 1 ผู้ต้องหาหลบหนี พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อศาล11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1205 ครั้ง

Engine by shopup.com