สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 6 ครอบครองยาเสพติดพ่วงเสพยาเสพติด (ไม่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟู)

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 6 ครอบครองยาเสพติดพ่วงเสพยาเสพติด
(ไม่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟู)


          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 6 ครอบครองยาเสพติดและเสพยาเสพติด ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟู จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคล การจับกุม ผู้กระทำความผิด ตลอดจน การทำสำนวนสอบสวนความผิด ฐานมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)

ในหนังสือนี้ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของ ตร. แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน จำนวน 3 สำนวน ประกอบด้วย
      - สำนวนที่ 1 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลจังหวัด ไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
     - สำนวนที่ 2 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 718 ครั้ง

Engine by shopup.com