สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 5 ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษ (ผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 5 ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษ

(ผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน ชุดที่ 3 ครอบครองยาเสพติดและเสพยาเสพติดให้โทษ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคล การร้องทุกข์กล่าวโทษ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนการทำสำนวนสอบสวนความผิด ฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

ในหนังสือนี้ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของ ตร. แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน จำนวน 4 สำนวน ประกอบด้วย
          - สำนวนที่ 1 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
        - สำนวนที่ 2 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูเนื่องจากอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งมีโทษจำคุก
       - สำนวนที่ 3 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ผู้ต้องหาเป็นเยาวชน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
         - สำนวนที่ 4 ฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ผู้ต้องหาเป็นเยาวชน ไม่มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูเนื่องจากอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งมีโทษจำคุก11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 993 ครั้ง

Engine by shopup.com