สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 4 เสพยาเสพติดให้โทษ (ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน)

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 4 เสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน)

          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 4 เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษ (ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคลหรือผู้ต้องสงสัย การร้องทุกข์กล่าวโทษ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนการทำสำนวนสอบสวนความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ในหนังสือนี้ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของ ตร. แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน จำนวน 2 สำนวน ประกอบด้วย
            - สำนวนที่ 1 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ไม่มีการจับ เรียกแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหามาตามหมายเรียก เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด
            - สำนวนที่ 2 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” จับกุมตาม ป.วิ.อ.มาตรา 78(3) ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 597 ครั้ง

Engine by shopup.com