สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 3 เสพยาเสพติดให้โทษ (ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฟื้นฟู หรือผลการฟื้นฟู ไม่เป็นที่น่าพอใจ)

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 3 เสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฟื้นฟู หรือผลการฟื้นฟู ไม่เป็นที่น่าพอใจ)

          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 3 เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษ (กรณีผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฟื้นฟูหรือผลการฟื้นฟูไม่เป็นที่น่าพอใจ) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนหลักสูตรใบประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคลหรือผู้ต้องสงสัย การร้องทุกข์กล่าวโทษ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนการทำสำนวนสอบสวนความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ในหนังสือนี้ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของ ตร. แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน จำนวน 2 สำนวน ประกอบด้วย
          - สำนวนที่ 1 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ไม่มีการจับ เรียกแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูเนื่องจากอยู่ระหว่าง ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งมีโทษจำคุก
          - สำนวนที่ 2 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” จับกุมตาม ป.วิ.อ.มาตรา 78(3) ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูเนื่องจากอยู่ระหว่าง ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งมีโทษจำคุก11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 658 ครั้ง

Engine by shopup.com