สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 2 เสพยาเสพติดให้โทษ (ผู้ต้องหาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
พร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 2 เสพยาเสพติดให้โทษ
(ผู้ต้องหาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

          หนังสือหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติพร้อมตัวอย่างสำนวนการสอบสวน เล่มที่ 2 มีทั้งหมดจำนวน 3 เล่ม เล่มนี้เป็นชุดที่ 1 เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนหลักสูตรใบประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคลหรือผู้ต้องสงสัย การร้องทุกข์กล่าวโทษ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนการทำสำนวนสอบสวนความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

             ในหนังสือนี้ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการของ ตร. แนวคำพิพากษาของศาล และตัวอย่างการทำสำนวนสอบสวน จำนวน 3 สำนวน คือ
             - สำนวนที่ 1 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ไม่มี การจับ เรียกแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาไม่มาตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนขอออกหมายจับ
             - สำนวนที่ 2 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ไม่มี การจับ เรียกแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
             - สำนวนที่ 3 ฐานความผิด “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” จับกุมตามป.วิ.อ.มาตรา 78(3) ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 2347 ครั้ง

Engine by shopup.com