สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ประวัติส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติมประวัติการรับราชการ
 ยศ ชื่อ สกุล :  พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน
 ตำแหน่งปัจจุบัน :  รอง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6
 คุณวุฒิ
    - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นรต.รุ่น 50
    - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)
    - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
    - นิติศาสตรบัณฑิต
    - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
    - เนติบัณฑิตไทย
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (Candidate)
 
 การศึกษาอบรม
    - หลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จาก CID ประเทศสิงคโปร์
    - หลักสูตร Cyber Crime Investigation จาก ILEA ประเทศไทย
    - หลักสูตรการ Casino Crime Investigation จาก ILEA ประเทศไทย
    - หลักสูตรการ Investigating Criminal Use of Cryptocurrency จาก ILEA ประเทศไทย
    - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.
    - หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 
 ประวัติการรับราชการ
    - วันที่ 31 ธ.ค. 2540 : ตำแหน่ง รอง สวส.สภ.อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว
    - วันที่ 01 ต.ค. 2542 : ตำแหน่ง รอง สว.ผ.2 กก.2 ป.    
    - วันที่ 01 มิ.ย. 2547 : ตำแหน่ง สว.งาน 1 (ควบคุมโรงรับจำนำ) กก.2 ท.
    - วันที่ 01 ก.ค. 2548 : ตำแหน่ง สว.กก.1 บก.ปดส.
    - วันที่ 06 มี.ค. 2550 : ตำแหน่ง สว.สส.สภ.อ.คลองขลุง จว.กำแพงเพชร
    - วันที่ 16 ก.พ. 2553 : ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 
    - วันที่ 06 ธ.ค. 2555 : ตำแหน่ง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง
    - วันที่ 05 ก.พ. 2557 : ตำแหน่ง ผกก.กก.สส.บก.น.8
    - วันที่ 15 ม.ค. 2558 : ตำแหน่ง ผกก.ศฝร.บช.น
    - วันที่ 15 มี.ค. 2561 : ตำแหน่ง รอง ผบก.ศบศ.รร.นรต.
    - วันที่ 15 มี.ค. 2562 : ตำแหน่ง รอง ผบก.อก.บช.น.
    - วันที่ 15 ธ.ค. 2562 : ตำแหน่ง รอง ผบก.อก.รร.นรต.
    - วันที่ 23 ม.ค. 2566 : ตำแหน่ง รอง ผบก.อก.ภ.6
 
 เกียรติประวัติในการรับราชการ ด้านการปฏิบัติงานและการศึกษาอบรม
    - ได้รับประกาศเกียรติคุณ จาก FBI ประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีจับกุมตัวนายอีริค รอสเซอร์ บุคคลซึ่งเป็น 1 ใน 10 ที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
    - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กรณีเป็นผู้สอบไล่ได้และมีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1 ของหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 73
    - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกองปราบปราม เป็นผู้ปฎิบัติงานดีเด่นด้านการสอบสวน ประจำปี พ.ศ.2545
    - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกองปราบปราม เป็นผู้ปฎิบัติงานดีเด่นด้านการปราบปราม ประจำปี พ.ศ.2546
    - เป็นผู้สืบสวนสอบสวนขบวนการค้ายาเสพติด นายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก สามารถขยายผลการสืบสวนและดำเนินคดีผู้ร่วมกระทำผิดฐานฟอกเงิน ได้จำนวน 237 คน
    - เป็นผู้สืบสวนคดีลอบสังหาร นายประชา ประสพดี อดีต สส.สมุทรปราการ จนสามารถตรวจยึดรถยนต์คันก่อเหตุและขยายผลจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้
    - ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดจากกองทุน ปปส. จากการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ (โครงการจับตามหมายของ บก.ปส.2 บช.ปส. พ.ศ.2555) ระยะเวลาสืบสวน 3 เดือน จับได้ 87 หมายจับ)
    - เป็นผู้สืบสวนสอบสวนขบวนการทุจริตเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ก๊าซ LPG) สามารถทำให้รัฐได้เงินชดเชยคืนประมาณ 1,200 ล้านบาท และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกว่า 308 คน
    - ได้รับรางวัลหน่วยสืบสวนที่จับกุมผู้ต้องหามากที่สุด ในการระดมหมายจับของ ตร. ปี พ.ศ.2557 ระยะเวลาสืบสวน 10 วัน จับได้ 207 หมายจับ
    - เป็นผู้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีเครือข่ายการพนันออนไลน์ (ทายผลพนันฟุตบอลโลก 2012) สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้จำนวนกว่า 80 คน
    - เป็นผู้สืบสวนสอบสวนขยายผลขบวนการทุจริตโกงสอบเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ หลักสูตร นสต. โดยใช้รูปแบบ “มือปืนรับจ้าง” ได้ผู้กระทำผิดกว่า 200 คน
    - เป็นผู้สืบสวนขยายผลเพื่อยึดทรัพย์เครือข่ายการพนันออนไลน์ นำส่งสำนักงาน ปปง. เป็นเงินกว่า 37 ล้านบาท
 
 เกียรติประวัติในการรับราชการ ด้านการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตรต่างๆ
    - อาจารย์บรรยายวิชาสืบสวน หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
    - อาจารย์บรรยายวิชาสืบสวน หลักสูตร กดต. (สายงานการสืบสวน) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
    - อาจารย์บรรยายวิชาบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสวน หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
    - อาจารย์บรรยายวิชาหลักทั่วไปในการสืบสวน หัวข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคกลาง จังหวัดนครปฐม
    - อาจารย์บรรยายวิชาสืบสวน หลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 170 และ 171 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
    - อาจารย์บรรยายวิชาสืบสวน หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จังหวัดสระบุรี
    - อาจารย์บรรยายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
    - อาจารย์บรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 23 (นรต.รุ่นที่ 71) ณ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - อาจารย์บรรยายวิชากฎหมายกับงานสืบสวน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคกลาง จังหวัดนครปฐม
    - อาจารย์บรรยาย หัวข้อแนวทางการสืบสวนสมัยใหม่สู่การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน (ประสบการณ์ทำงาน) โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    - อาจารย์บรรยายวิชาหลักทั่วไปในการสืบสวน หัวข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 101 ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
    - อาจารย์บรรยาย วิชากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการฝึกปฏิบัติทำสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดและฟอกเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา (กรณีพิเศษ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน จังหวัดนครปฐม
    - อาจารย์บรรยาย วิชาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
    - อาจารย์บรรยาย หัวข้อการสืบสวนคดีอาญาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือคดีที่การสืบสวนสอบสวนซับซ้อน โครงการสืบสวนสอบสวนการคุ้มครองผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    - อาจารย์บรรยาย วิชาการบูรณาการสืบสวนสอบสวน หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จังหวัดสระบุรี
    - อาจารย์บรรยาย วิชาการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรตำรวจและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
    - อาจารย์บรรยาย วิชาการสืบสวน หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม
 
 ผลงานทางวิชาการ
    1. ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ (บทความ)
          - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ : บทสำรวจดุษฎีนิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
          - พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย (บทบรรณาธิการ)
 
    2. ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ/ตำรา)
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการสืบสวนคดีอาญา”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มาตรการและทางเลือกในการบังคับใช้)”
          - หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 1 อาญา–จราจร–คอมพิวเตอร์”
          - หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 2 ป.วิอาญา-วิแขวง–วิเด็ก-ระเบียบข้อบังคับ-คำสั่ง”
          - หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 3 จราจร-ขนส่ง-รถยนต์”
          - หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 4 ฟอกเงิน-มาตรการฯ-ยาเสพติด”
          - หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 5 ค้ามนุษย์-พิทักษ์เด็ก-แรงงาน-จัดระเบียบสังคม”
          - หนังสือ “แหล่งรวมตัวบท เล่ม 6 ศุลกากร-สรรพสามิต-คุ้มครองผู้บริโภค”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด เล่มที่ 1 (ขับเสพ)”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด เล่มที่ 2 (เสพยาเสพติด-ฟื้นฟู-ผ่าน)”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด เล่มที่ 3 (เสพยาเสพติด-ฟื้นฟู-ไม่ผ่าน)”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด เล่มที่ 4 (เสพยาเสพติด-ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน)”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด ชุดที่ 5 (ครอบครองและเสพยาเสพติด-ฟื้นฟู)”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด ชุดที่ 6 (ครองครองและเสพยาเสพติด-ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฟื้นฟู)”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด ชุดที่ 7 (ครอบครองเพื่อจำหน่ายและฟอกเงิน”
          - หนังสือ “หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวนคดียาเสพติด ชุดที่ 8 (ครอบครองเพื่อจำหน่าย-จำหน่าย-สมคบฯ)
          - หนังสือ “การสอบสวนทั่วไป”
          - ตำราเรียน หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ หมวดวิชา การสืบสวนสอบสวน ฉบับปรับปรุง 2561
 
 ผลงานอื่นๆ

            - สืบสวนคดีลอบสังหาร นายประชาฯ อดีต สส.สมุทรปราการ สามารถตรวจยึดรถยนต์คันก่อเหตุและขยายผลจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ 

           - ตร.เร่งล่าเครือข่าย “หนูเฉิน” ค้ายาข้ามชาติ-ยึดทรัพย์แล้ว 104 ล้าน 
           - สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย คดีทุจริตสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564  
           - สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การแจ้งความเอาผิดขบวนการทุจริตสอบเข้าตำรวจสายอำนวยการ 
           - จับผู้ต้องหาลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่าน Facebook ยึดของกลางมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 
           - จับผู้ต้องหาลักรถยนต์ ก่อนส่งเข้าอู่เพื่อชำแหละชิ้นส่วน ได้ค่าตอบแทนคันละ 1 หมื่นบาท ก่อเหตุมาแล้ว 80 คัน
           - จับโจรใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไว้ตู้ ATM บัตรเหยื่อติดลักรูดปรื๊ดเกลี้ยงบัญชี 
           - โปลิศสืบ 8 ช่วยสางคดียาเสพติดรายใหญ่ 

จับ2นักมวยฝรั่งเศส ใช้บัตรปลอมกดเงิน เคยขึ้นเวที'ไทยไฟต์'

จับ2นักมวยฝรั่งเศส ใช้บัตรปลอมกดเงิน เคยขึ้นเวที'ไทยไฟต์'

 

จับโจรใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไว้ตู้ ATM บัตรเหยื่อติดลักรูดปรื๊ดเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหามาทำการแถลงข่าว

 

 

พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน ผกก.สส.บก.น.8  บุกจับปืนปากกาผ่าน Facebook  

 


02 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 12869 ครั้ง

Engine by shopup.com